Verdere Inligting

  1. Akademiese Kurrikulum:
  • Ons volg die nasionale kurrikulum soos voorgeskryf deur die Nasionale Departement van Onderwys:

KABV (Kurrikulum en Asseseringsbeleidsverklaring) / CAPS

2. Normouderdom per graad en Skooltye

Nasorg                  

Alle Grade    Voldag:         06:45 – 17:30

Alle Grade    Halfdag:        Kinders afgehaal binne 30 minute na die einde van die skooldag

3. Slaagvereistes – Alle Grade

Die kleuterskool- en Grondslagfase-leerlinge doen regdeur die jaar ’n kinderkinetikaprogram (fiksheid, spierbou, uithou- en deursettingsvermoë wat op ‘n informele manier ontwikkel word).

Al ons Laer- en Hoërskoolleerlinge beoefen sport met die fokus op spel en daagliks doen ons ‘n vorm van fisiese aktiwiteit. Blootstelling aan kompetisie word aangemoedig sonder uitermatige druk op prestasie.

Ons neem deel aan ‘n verskeidenheid sportsoorte:

Netbal, hokkie en tafeltennis.  Ons het ook nou met bergfietsry begin. Daar is addisioneel ‘n verskeidenheid sporte waarmee ons in 2020 gaan begin en ons beplan tans aan ‘n fietsrybaan en trimgim by die skool. Hou hierdie spasie dop vir meer!

Ons beskou optimale fisiese ontwikkeling as ‘n kritieke deel van kinderopvoeding. Lees gerus ons beleid oor Sport- en fisiese ontwikkeling vir meer:

Sport & Fisiese-Ontwikkeling Beleidprosedures

Ons Interne Redenaarskompetisie 2019

 

Ons skoolprogram is vol kuns, toesprake, beweging, sang en musiek.

Volgende jaar sal ons ‘n meer formele kuns en kultuurprogram kan aanbied met ons skoolsaal/ouditorium wat beplan word vir opening gedurende 2020.

  • Ons herwin by die skool en skep ‘n omgewingsbewustheid.
  • Ons behoort aan WESSA (Wildlife & Environment Society of South Africa)Ons ondersteun waar ons kan met skenkings aan verskeie organisasies.
  • Ons is in die primêre fase van die ontwikkeling van Permakultuurtuine

TERMYNPROGRAM 2019 & 2020

2019 Skooltermyne

2020 Skooltermyne

VAKANSIEPROGRAM

  • Aangebied gedurende, Februarie, April, Augustus & Desember.
  • Ons volg ’n informele vakansieprogram wat ingesluit is by die skoolgeld.
  • Dieselfde reëlings geld vir etes soos gedurende ’n gewone skooldag.

Jupiterlaan 18

Crowthorne, Midrand

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on email