Hoërskool

Ons Hoërskool fokus daarop om u kind voor te berei vir die 21 ste eeuse leef- en werkswêreld.

Onderrig vind dus plaas met die hulp van die Breinlyn-program en elke leerder vorder individueel by sy/haar eie werkstasie.  Elke hoërskoolleerling het onbeperkte (beskermde) Internettoegang en word begelei in die sinvolle gebruik van ‘n eie rekenaar om opdragte uit te voer en onderwerpe na te vors.

Die Breinlyn-rekenaarprogram bied vir ons leerders innoverende uitdagings en oplossings  wat die kind help om akademiese doelwitte te behaal. Dit bied totale gemoedsrus van gehalte-onderwys. Breinlyn is ten volle geakkrediteer deur die IEB & ISASA en MAA funksioneer as geregistreerde Breinlyn-sentrum.

Vakkeuse Graad 10 – 12

‘n Leerder moet 7 vakke aanbied om vir die Nasionale Seniorsertifikaat te kwalifiseer. ‘n Huistaal, ‘n addisionele taal, Wiskunde of Wiskundige Geletterdheid, Lewensoriëntering, en ‘n minimum van 3 NSS-goedgekeurde vakke.

Tale (Kies 2)

Vir Graad 12 moet ‘n verpligte, geskeduleerde mondelingsessie bygewoon word.

 • Afrikaans Huistaal

 • Afrikaans Eerste Addisionele Taal

 • English Home Language

 • English First Additional Language

‘n Kandidaat kan vir twee tale op Huistaalvlak inskryf.

Wiskunde (Kies 1)

 • Wiskunde*

 • Wiskundige Geletterdheid

 • Lewensoriëntering (verpligtend)

Addisionele vakke (Kies 3 of meer)

 • Rekeningkunde*
 • Landbouwetenskappe

 • Besigheidstudies

 • Computer Applications Technology Vereis Microsoft Office Professional 2010 tot en met Office 365 Home Premium – met die volle weergawe van MS Word, Excel, Access en PowerPoint.

 • Verbruikerstudies Verpligte praktiese sessies moet bygewoon word

 • Ingenieursgrafika en Ontwerp Addisionele sagteware: TurboCAD 21 Deluxe

 • Ekonomie*

 • Aardrykskunde

 • Geskiedenis

 • Lewenswetenskappe: ‘n Verpligte praktiese eksamen in Graad 12

 • Natuurwetenskappe/ Fisiese Wetenskappe*

 • Toerisme

*Let wel: Kandidate wat Rekeningkunde, Ekonomie en Fisiese Wetenskappe neem, moet volle Wiskunde saam met hierdie vakke neem.

Jupiterlaan 18

Crowthorne, Midrand

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on email