Laerskool

 ‘n Goeie begin sit voordeel in.

Ons neem u kind in Graad R, nadat hul van ons EarthKids Kleuterskool gradueer en voed, onderrig en stimuleer die leerder in ‘n liefdevolle laerskoolomgewing. Dan begin ons met die formele onderrigprogram waarin elke kind gevorm, geïnspireer, begelei en uitgedaag word om optimale persoonlike ontwikkeling en groei toe te laat. 

 

Ons Laerskool is vir leerders van Graad R tot Graad 6. Daarna beweeg hul oor na ons Hoërskool.

 

Graad R – 3 Grondslagfase

Dit is gedurende hierdie belangrike oorgangsfase van kleuter- na laerskool dat ‘n kind ‘n bewussyn van die self begin ontwikkel. Dit is ook in hierdie fase wat vaardighede soos verantwoordelikheid en onafhanklikheid aangeleer word en ‘n begrip gevorm word van nagevolge vir eie aksies.

 

Graad 4 – 6 Intermediêre fase

In hierdie fase is die rol van die ouer om nou met die onderwyser saam te werk, ten einde te verseker dat die jong kind met selfvertroue deur sy/haar skoolloopbaan kan vorder. In die Intermediêre fase word die kind begelei en bygestaan in die opvoedkundige, fisieke en emosionele ontwikkeling. Hier word basiskonsepte gevestig om kennis uit te bou en meer gekompliseerde (nuwe) begrippe by te bring.

Jupiterlaan 18

Crowthorne, Midrand

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on email