Ons Ontstaan

Halfway House, Midrand se destydse middedorp, het ʼn parallelmediumskool gehad. Die Afrikaanse opsie het in 2002 gesluit en die Afrikaanse gemeenskap het radikaal verklein.

In September 2012 sluit die drie Afrikaanse Kerke ʼn vennootskap en begin Midrand Afrikaanse Akademie. In Januarie 2013 begin onderrig in die konsistorie van die NG Kerk Midrand in Kerkstraat. Vir groter toeganklikheid skuif ons in 2014 na die gesamentlike perseel van die Gereformeerde- en Hervormde Kerk in Tiende Straat, Erand.

Die NG Kerk bekom  die huidige perseel in Crowthorne en MAA begin nuut in Januarie 2017. Ons verkry ook EarthKids Babasentrum en Kleuterskool wat reeds in 2004 gevestig is. Ons Afrikaanse Babasentrum en Kleuterskool smelt saam met EarthKids en word ‘n parallelmediumsentrum.  In 2018 word die bestuur van die Communitas-skole die  uitsluitlike verantwoordelikheid van die NG Kerk Midrand.

Na ‘n beskeie begin in 2013, begin die Hoërskool in 2019. Ons leerders volg Breinlyn se IEB-sillabus en werk aanlyn. Dit stimuleer onafhankilke denke en bevorder tegnologiese vaardigheid. Klasse geskied onder die toesig van ‘n professionele onderwyser wat leerlinge mentor en hulp verleen in die voltooiing en indiening van take. Addisionele vakspesialiste word gekontrakteer om leerlinge by te staan in probleemareas.

Jupiterlaan 18

Crowthorne, Midrand

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on email